KANSERE EN İYİ ÖNLEM ALKALİ İYONİZE SU

Kanserin Gerçek Sebebi

Keiichi Morishata’nın “Kanserin Gizli Gerçeği” adlı kitabına göre, eğer kandaki asidik koşullarda aşırı artış olursa, kan alkali koşullarını korumak için bu aşırı asidik maddeleri kaçınılmaz olarak vücuttaki bazı bölgelere bırakacaktır.

Normal ve Kanserli Hücre

Normal ve Kanserli Hücre

Bu eğilimin devam etmesiyle vücudun bazı bölgelerinde asidiklik artar ve bazı hücrelerde ölür. Ancak daha tehlikeli bir süreç olarak; bazı hücreler de kendilerini bu asidik ortama adapte edebilir. Diğer bir deyişle, normal hücreler asidik ortamda ölürken bazıları ise bu ortama adapte olabilmek için kendilerini dönüştürür ve anormal hücreler olarak hayatta kalırlar. Bu anormal hücreler kötü huylu hücreler olarak adlandırılırlar. Bu kötü huylu hücreler beyin fonksiyonları veya kendi DNA’larımızın hafıza kodlarıyla uyumlu değildir. Bu nedenle, kötü huylu hücreler belirsiz ve düzensiz olarak gelişirler. Bu kanserdir.

Teorik olarak yeryüzündeki kanser vakası sayısı kadar kanser türü vardır denilebilir. Ancak hepsinin ortak noktası, bütün kanserli hücrelerin asidik yapıda olması ve alkali ortamda üreme hızlarının düşmesidir. Alkali İyonize su, hücresel seviyede alkaliliği yükselttiği için kanser hücrelerinin oluşumunu ve gelişimini engeller.

Kanserli Hücrelerin Ölümü

Kanserli Hücrelerin Ölümü

Yine bütün bilimsel çevrelerce kabul edilen bir görüşe göre, serbest radikaller kanser oluşumunun başlıca sebepleri arasında yer almaktadırlar. Enerji üretimi ve çeşitli kimyasal süreçler sonucunda bir elektronunu yitirmiş oksijen elementleri olarak tanımlanabilecek serbest radikaller, elektron eksikliklerini gidermek için en yakınında bulunan somatik hücrelere saniyede 150.000 saldırı düzenler ve hücre çekirdeğinden bir elektron çalmaya çalışırlar. Hücrenin bu savaşı kaybedip ölmesi aslında yaşlanmaya yol açmakla birlikte “iyi haber” kabul edilebilir. “Kötü haber” hücrenin bir elektron eksiğine rağmen yaşamaya devam etmeyi başarmış olmasıdır. Çünkü artık bu form kanserdir. Antioksidanlar, elektron zengini kaynaklardır. Serbest radikallere elektron bağışlayarak somatik hücrelere verdikleri zararı durdurabilirler. -400 mV ORP değeri ile yeryüzündeki en güçlü sıvı antioksidan Alkali İyonize sudur.

Kanser Hücreleri

Kanser Hücreleri

Sağlıklı hücrelerin kendilerini dönüştürme baskısı altında tutan kanserli hücrelere direnebilmek için yüksek düzeyde oksijene ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Alkali İyonize su diğer su çeşitlerine göre 2 kat daha yüksek miktarda oksijenle doyurulmuştur. Benzer bir şekilde, kanımızın pH değeri 7,45’e yaklaştığında oksijen taşıma kabiliyeti %65 daha artacaktır. Bu iki parametrenin doğal sonucu olarak, sağlıklı hücrelerimizin kanserli olanlara karşı direnme sürecinde en yaşamsal oksijen kaynağı Alkali İyonize su olacaktır.

Düzenli olarak Alkali İyonize Su tüketildiğinde kanser vakalarının oluşumunda önemli ölçüde azalma; oluşmuş kanser vakalarının rehabilitasyonunda ise ciddi gelişmeler gözlemlendiği klinik deneylerle kanıtlanmıştır.
Hızlı Menü : Alkali Yaşam Kategorisi Ana Sayfa

You may also like...